Werkwijze

Process Mining op zich levert niets op. Het moet onderdeel van een vebetertraject zijn. Het vraagstuk wat moet worden aangepakt heeft echter sterk behoefte aan een data-georienteerde procesanalyse. De traditionele verbetermethodes blijken niet goed meer te werken, de ROI is te laag of deze zorgen voor te lange doorlooptijden. Process Mining is dan de oplossing om complexere vraagstukken aan te pakken.

Een gestructureerde aanpak is een van de pijlers onder onze aanpak om succes te zijn. Wij hanteren daarbij de volgende fasen:

Fasering

Fase 1: Vooronderzoek

 1. Oriƫntatie en probleem definitie
 2. Vooronderzoek data extractie
 3. Vaststellen business case

Fase 2: Uitvoering analyse

 1. Realiseren vereiste dataset
 2. Procesanalyse m.b.v. process mining
 3. Identificeren verbetermaatregelen

Fase 3: Verbeteren en besturen

 1. Implementeren verbetermaatregelen en monitoring m.b.v. process mining
 2. Process mining inzetten als onderdeel van de operationele besturing
Onderdeel van een ziekenhuisproces, met zichtbaar de afwijkingen en aantallen tov het geplande process.

Afhankelijk van de vraagstelling en de opdracht worden 1 of meerdere fasen uitgevoerd. Na Fase 1 vindt er altijd een Go-No go. Indien de vereiste data niet beschikbaar is of kan komen dan volgt er na fase 1 geen fase 2. Dat is ook het geval als de business case een onvoldoende positief te verwachten resultaat laat zien.

Investering

Een inschatting van de investering is afhankelijk van de complexiteit, omvang van het vraagstuk en kwaliteit van de data. Indicatief bedraagt dit:

 • Fase 1: 2 tot 4 dagen
 • Fase 2.1: 2 tot 20 dagen
 • Fase 2.2.: 1 tot 10 dagen
 • Fase 3: afhankelijk complexiteit en rol tijdens de implementatie

Afhankelijk van de business case is een prestatieafhankelijke vergoeding mogelijk. De vergoeding bedraagt dan een percentage van hetgeen financieel verbeterd is.