Wat is Process Mining?

Achtergrond

Process Mining is een methode, ondersteunt door technologie, om de werkelijke uitvoering van bedrijfsprocessen te visualiseren. Dit in tegenstelling tot de abstract getekende meer theoretische procesmodellen tegen de muur. Process mining maakt gebruik van logdata waarin ook tijdstempels zijn opgenomen. De analyse van processen heeft in de praktijk het kenmerk van een soort ontdekkingstocht omdat deze informatie nog nooit eerder op deze wijze is gepresenteerd.

De enorme toename in het gebruik van digitale middelen, zowel privé als op het werk, zorgt ervoor dat overal een digitale ‘vingerafdruk’ wordt achter gelaten. Computers en informatiesystemen slaan deze digitale ‘vingerafdrukken’ (logdata) op. Deze zijn dan opvraagbaar (wanneer is wat gebeurd?).

Animantie van de processen, de doorlooptijden en de bottlenecks.

Digitale vingerafdrukken

Deze toename van digitale ‘vingerafdrukken’ heeft het mogelijk gemaakt dat wij de daadwerkelijke uitvoering van bedrijfsprocessen nu accuraat kunnen weergeven. Tot voor kort was het nog niet mogelijk om beschrijvingen van bedrijfsprocessen één op één aan te laten sluiten op de daadwerkelijke uitvoering. De tekstuele en grafische modellen zijn veelal een (sterk) vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Waarbij veelal ook alleen nog de zonnige zijde van het proces wordt weergegeven. De zogenaamde ‘gewenste’ situatie. Dat is op zich een minder groot probleem als het gaat om eenvoudige en continu herhalende procesafhandelingen (bijvoorbeeld factureren). Dan is de afwijking met de werkelijkheid niet zo groot. Als wij dan kijken naar meer kennisintensieve processen (behandeling van een patiënt of het ontwikkelen van een nieuw product) dan is er sprake van een grote afwijking tussen het model op papier en de werkelijkheid.

Visualisatie van de werkelijkheid

Met behulp van Process Mining bent u in staat om basis van de digitale vingerafdrukken het werkelijke procesmodel te reconstrueren. De prestaties van het proces zijn direct op hetzelfde (proces)niveau te analyseren, er kan tevens op het proces worden in- en uitgezoomd. De software is in staat om het proces als een ‘film’ te animeren. Dit levert direct nieuwe inzichten op voor verbeteringen en draagvlak voor deze verbeteringen.

De voordelen

Process Mining helpt de organisatie de daadwerkelijke uitvoering van een proces beter te begrijpen. Waar ontstaan varianten, waar loopt het proces ‘dood’, waar worden regels overschreden en waar zitten de knooppunten die zorgen voor filevorming? Dit alles gebaseerd op basis van de harde feiten.

Door Process Mining krijgt u:

  • 1. Direct en snel inzicht in uw processen;
  • 2. Snel de oorzaak voor bepaalde knelpunten boven tafel;
  • 3. Besluiten op basis van feiten;
  • 4. Feiten in plaats van fictie;
  • 5. Afwijkende patronen in de uitvoering van processen te zien. De varianten;
  • 6. Een versnelling van verbeterinitiatieven als Lean, Six Sigma, TOC, BPM etc.;
  • 7. Informatie waardoor u uw processen effectief en efficiënt kunt (her)ontwerpen;
  • 8. De mogelijkheid om het resultaat processen beter te voorspellen;
  • 9. Verhoging bewustzijn bij managers en medewerkers over processen
  • 10. Een beter bestuurbare organisatie.